Wilt u een afspraak maken of een prijsopgave? Bel 06 3038 5244, of laat ons u bellen
Muscusrat2017-03-24T11:32:20+00:00

Muscusrat

Uiterlijk:

Rug middel- tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, buikzijde lichter. Plompe bouw met een brede stompe kop. Oren bijna in vacht verborgen. Staart tamelijk lang, doch korter dan lichaam. Tussen tenen van de achtervoet kleine zwemvliezen.

Voedsel:

Voornamelijk plantaardig (moeras- en waterplanten en verder wortelstokken en landbouwgewassen).

Schade:

Door graafactiviteiten vernieling van oevers van watergangen en ondermijnen van dijken.

Ratten | Muscusrat
Ratten | Muscusrat