Zwarte rat

Uiterlijk:

Rug en buik blauwgrijs tot zwart. Slank, vrij spitse snuit, grote kraalachtige ogen en grote oren. Lange, nogal dunne staart die langer is dan het lichaam. Volwassen lichaamslengte 14-23 cm. en wegen ca. 150-250 gram.

Ontwikkeling:

Na 3 maanden geslachtsrijp en ongeveer 6 worpen per jaar. Draagtijd 20-24 dagen. Nestgrootte 6-10. Levensduur tot 4 jaar. De zwarte rat breidt in korte tijd zeer snel uit tot een ware plaag omdat dit beestje heel slim is en moeilijk te bestrijden.

Voedsel:

Alleseter met duidelijke voorkeur voor granen en meel. Zaden en vruchten. Voorraadvorming.

Schuilplaatsen:

Meestal op zolder of onder het dak, tussen plafonds of betimmeringen, kabels en isolatiematerialen.

Schade:

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyphus e.a.). Maar ook veeziekten verspreiden z.a. varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky, e.a. Bevuiling van voedselvoorraden. Knaagschade (dit moeten zij elke dag doen anders worden de tanden te lang) van verpakkingen, houten vloeren, leidingen en kabels. Verzakkingen ten gevolge van graverijen. Tevens rust verstorend.

Zwarte rat
Ratten | Zwarte rat