Zwarte rat

Uiterlijk:

Grijsbruin tot zwart. Plomp gebouwd, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen. Volwassen lichaamslengte is 14,5 – 22,5 cm.

Ontwikkeling:

Wijfjes gem. 3-4 worpen per jaar. Draagtijd 20-22 dagen. Nest grootte 4-5 jongen. Na 3 maanden geslachtsrijp. Vermoedelijk max. levensduur 18 maanden incl. winterslaap.

Voedsel:

Knagen zachte ondergrondse plantendelen van knol-, bol- en pengewassen en wortels.

Schuilplaatsen:

In waterrijke streken worden vanuit de slootkant zelf gegraven gangen gemaakt. Gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn, tot wel 100 meter lang. Soms worden oude mollengangen gebruikt.Deze gangen zitten op 10-20 cm. diepte. Nesten en voorraadkamers soms op 50-100 cm. diepte.

Schade:

Knaagsporen; bij aangevreten wortels e.d. duidelijk zichtbaar dat van onderaf gegeten is. En zie voedsel.

Ratten | Woelrat
Ratten | Woelrat