Steenmarter

Uiterlijk:

De steenmarter heeft het formaat van een slanke kat met een lichaamslengte tussen de 40-50 cm. Gewicht 1,5 tot 2 kilo. Grijsbruin met een witte gevorkte bef, waardoor hij gemakkelijk te verwarren is met de boommarter die echter veel schuwer is.

Ontwikkeling:

2-4 jongen in Maart/April met een zoogperiode van ca. 2 maanden. Na 3 maanden zijn ze zelfstandig en hij kan ongeveer 10 jaar oud worden.

Voedsel:

Knaagdieren, jonge konijnen, vogels, (kriel)kippen, eieren, insecten, kikkers en regenwormen. In het najaar wordt ook plantaardige kost gegeten (vruchten en bessen).

Schuilplaatsen:

Dagrustplaatsen zijn houtwallen, hopen takken, boomholtes, dicht struikgewas, ruige weilandenen vervallen schuurtjes. Ook moderne gebouwen worden als rustplaats gebruikt. In winterperiode heeft de steenmarter zijn schuilplaats meestal binnen gebouwen.

Schade:

Veroorzaakt geluidsoverlast. Stankoverlast door keutels, urine en uitgezette geurvlaggen. Door de kadavers van prooidieren. En het kapot knagen van kabels in auto’s.

Steenmarter
Steenmarter