Spitsmuis

Uiterlijk:

Rug meestal rossig grijs tot grijsbruin, soms donker; buik lichter. Schedel smal, spits toelopend. Behaarde staart, de helft tot 2/3  van lichaamslengte. Volwassen 5-9 cm.

Ontwikkeling:

Levensduur tot ongeveer 2 jaar. Nestgrootte 4-6 jongen per nest.

Voedsel:

Insecten en hun larven, wormen, kleine gewervelde dieren zoals muizen, kleine slakjes, soms spinnen.

Schuilplaatsen:

Onderaardse holen; zelf gegraven onder boomwortels; ook muizenholen of mollengangen; voorkeur voor ruig gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas, bosranden, tuinen; dringen soms gebouwen binnen.

Schade:

Hinder door stank. Vervuiling door urine en uitwerpselen. Lawaai boven plafonds e.d.

Spitsmuis bestrijden

Muizen | Spitsmuis