Bruine rat

Uiterlijk:

Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar. Dikke, vrijwel korte kale staart die korter is dan zijn lichaam. Volwassen zijn tussen de 22-30 cm. en wegen max. 500 gram.

Ontwikkeling:

Wijfjes in de leeftijd van 3-18 maanden continu bevrucht (max. 15 worpen). Draagtijd 21-23 dagen. Nestgrootte gem. 7-10 jongen. Levensduur 2-3 jaar. Een plaag is dus al snel aanwezig.

Voedsel:

Alleseter met duidelijk voorkeur voor het beste wat voor handen is: granen,knolgewassen,groenten, fruit, zowel op het veld als in opslag; vlees, vis, jong vee wordt soms aangevallen. Voorraadvorming. Ze eten 15-20 gram voedsel per dag.

Schuilplaatsen:

Graven holen veelal aan walkanten, in ruigten,bij stapels hout, maiskuilen, in riolen en mestputten, op ongecontroleerde vuilstortplaatsen, onder en in gebouwen enz.

Schade:

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyphus e.a.). Maar ook veeziekten verspreiden z.a. varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky, e.a. Bevuiling van voedselvoorraden. Knaagschade (dit moeten zij elke dag doen anders worden de tanden te lang) van verpakkingen, houten vloeren, leidingen en kabels. Verzakkingen ten gevolge van graverijen.

Ratten | Bruine rat
Ratten | Bruine rat