Klander

Klanders leggen hun eieren in een graan-, rijst-, of maïskorrel. De larve vreet de korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Hierdoor tast een klander de voorraad aan waardoor de hoeveelheid vermindert en de kwaliteit achteruit gaat. Bij grote aantallen stijgt de temperatuur van de voorraad door broei. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan. De rijstklander is een uitstekende vlieger.

klanders bestrijden

Klander

klanders bestrijding

Klander

last van klanders

Klander