Huiskrekel

De huiskrekel kom je vooral tegen bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in gebouwen. De mannetjes sjirpen luid en zeer hinderlijk.

De huiskrekel komt wereldwijd voor. In Nederland en België is de krekel al lang bekend, maar was vroeger waarschijnlijke veel algemener. De huiskrekel kan alleen overleven in verwarmde gebouwen, alleen in de zomer is de soort buiten te vinden bijvoorbeeld rond vuilnisbelten. De krekel is het hele jaar door te vinden en is voornamelijk ’s avonds en ’s nachts actief. Het geluid is een typisch getsjirp dat goed te horen is.

last van huiskrekel

Huiskrekel