Piepschuimkever

Een hele aparte materiaal aantaster is de piepschuimkever die vroeger ook wel de tempexkever werd genoemd. De kevers veroorzaken hierbij de schade. Ze gebruiken het isolatiemateriaal dat in gebouwen is verwerkt min of meer als nestmateriaal. De soort komt soms in grote getallen voor in pluimveestallen. De larven ontwikkelen zich in de mest.

Piepschuimkever
Kever | Piepschuimkever