Gewone houtwormkever

De gewone houtwormkever tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast. De larven boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout. Deze boorgangen zijn gevuld met boor-en vraatmeel, met daarin excrementen(= uitwerpselen). Vaak kun je hoopjes boormeel onder het hout aantreffen. De structuur van het boormeel is korrelig.

Kever | Houtwormkever
Kever | Houtwormkever
Kever | Houtwormlarve
Kever | Houtwormlarve