Heipaalkever

De heipaalkever tast bij voorkeur naaldhout aan. Dit hout moet vochtig zijn. Deze aantasting gaat altijd gepaard met een aantasting door schimmels. Gewoonlijk is het aangetaste hout zodanig vernield dat het vervangen moet worden. Kenmerkend aan deze kevers is dat zij midden op de dag massaal uit hun poppen komen en zo de aandacht trekken.

Kevers | Heipaalkever
Kevers | Heipaalkever