Grote houtwormkever

De larven van de grote houtwormkever tasten vooral balkeinden en verbindingen aan, omdat die soms enigszins vochtig worden. De boorgangen van de larven zijn gevuld met boormeel. Dit boormeel heeft een grove structuur en ronde excrementen. Deze keversoort komt vooral in loofhout voor, soms wordt ook naaldhout aangetast. De schade kan aanzienlijk zijn.

Kever | Grote houtwormkever
Kever | Grote houtwormkever